3. dubna – 1. 550 schůzka

Zahájení, bodování, vyhodnocení měsíční činnosti, četba kroniky, NZ, naše hry, svačina, četba Winnetou, zpěv, vyhodnocení a úklid.

5. dubna – Klubový pátek

6. dubna – 1.551 akce –  Výprava za námořníkem

Info mailem rodičům !

10. dubna – 1.552 schůzka

Zahájení, bodování, četba kroniky, vyhodnocení výpravy za námořníkem. Naše hry, svačina, četba Winnetou, zpěv, vyhodnocení a úklid

17. dubna – 1.553 schůzka

Zahájení, bodování, četba kroniky, naše oblíbené hry, NZ, četba Winnetou, svačina, zpěv, vyhodnocení a úklid.

19. dubna – Klubový pátek

20. dubna – 1.554 akce – Skautský den

( viz plakátek uvnitř zpravodaje )

24. dubna – 1.555 Skautský den

Schůzka plná her!

26. dubna – Klubový pátek

 

Nezapomeň, vítězí ti nejlepší!