4. dubna – 389 schůzka

Zahájení, bodování, četba kroniky, příprava na výpravu,  bobříkovské znalosti, četba knihy Winnetoua,  svačina, hry a vyhodnocení

5. dubna – Klubový pátek

6. dubna – 390 akce - Výprava za námořníkem

( více info mailem rodičům )

11. dubna  – 391 schůzka

Zahájení, bodování, četba kroniky, vyhodnocení výpravy za námořníkem, bobříkovské znalosti, četba knihy Winnetou, svačina, hry a vyhodnocení. 

18. dubna – 392 schůzka

Zahájení, bodování, četba kroniky, bobříkovské znalosti, četba knihy Winnetou, svačina, hry a vyhodnocení. 

19. dubna -Klubový pátek 

19.-20. dubna – 393. akce – Bobříkovská přespávačka

( více info rodičům mailem )

20. dubna – 394. akce – Skautský den, viz plakátek uvnitř zpravodaje.

25. dubna – 395 schůzka

Zahájení, bodování, četba kroniky, vyhodnocení víkendových akcí, bobříkovské znalosti, četba knihy Winnetou, svačina, hry a vyhodnocení.

U nás se nenudíme, u nás bobříkujeme!