Vlčci, jako zkoušky dovednosti, jsou jednou z nejlákavějších složek vlčácké výchovy. Hlavní základ na budování vlčácké výchovy je ve stupních zdatnosti – I., II., III. stupeň. Tento základ je potřeba dát do desátého roku věku všem vlčatům jako přípravu na jejich příští skautskou stezku.

Touha po hezkých odznacích za znalosti a dovednosti je u chlapců do desátého roku daleko větší něž u chlapců starších. Podporujme ji, pomáhejme ji!

Vůdce vlčat najde ve vlčcích bohatý výchovný program, který v základech prospěje chlapcům. A jen tehdy, až uzná, že si vlče odznak opravdu zaslouží, předá mu ho slavnostně před celou smečkou. Nikdy nedávej vlčky lacino! Vlčata by to netěšilo a smečce ba to neprospělo!

Při plnění podmínek k získání vlčků spolupracuj s rodiči. Určitě se s tebou rádi zúčastní příprav na některé vlčky a uvítají, svěříš-li jim i přezkušování a potvrzování znalostí jejich dětí. U některých vlčků to ani jinak nejde. Zvláště se to týká vlčků – pomocníka v domácnosti, kuchaře, zahradníka a bylinkáře, sběratele, přítele zvířat a znalce ptactva.

Vlčci jsou tak rozděleny do osmi skupin:

I. Bílá
1) Zdravotník, 2) Ochránce přírody, 3) Průvodce

II. Červená
1) Pomocník v domácnosti, 2) Kuchař, 3) Krejčí, 4) Ozdobník

III. Zelená
1) Atlet, 2) Hráč, 3) Plavec, 4) Zimní sportovec, 5) Cyklista

IV. Tmavomodrá
1) Sběratel, 2)Zahradník a bylinkář, 3) Přítel zvířat, 4) Znalec ptactva, 5) Houbař

V. Žlutá
1) Zpravodaj, 2) Ostražitý strážce, 3) Táborník, 4) Cestovatel, 5) Stopař

VI. Hnědá
1) Výtečný žák, 2) Řezbář, 3) Výtvarník, 4) Modelář, 5) Elektrikář, 6) Znalec PC

VII. Fialová
1) Lukostřelec, 2) Bavič, 3) Znalec indiánů, 4) Pozorovatel, 5) Kronikář

VIII. Zvláštní zkoušky
1) Tři bílé tesáky, 2) Modrý šíp, 3) Šedý bratříček