Bodování...by mělo být hnacím motorem každého skautského oddílu. Kouzelné slovo body...závody, činost... nutí naše skauty se neustále dívat okolo sebe, pomůžeš kamarádovi, doma...můžeš dostat body, chceš něco dokázat?

Je nachystáno další číslo našeho oddílového časopisu, který vychází pro vnitřní potřebu oddílu. Mimo jiné se opět vracíme k Ivanovi Vápenkovi, tentokrát s podtitulkem - ...bez Rychlých šípů.

Události 17. listopadu 1989 otevřely cestu k svobodě národní i skautské, po dlouhých a krutých čtyřiceti letech. 2.prosince 1989 bylo shromáždění v pražské Městské knihovně o obnovení činnosti Junáka a zvoleny prozatímní ústřední orgány. 

Vlastenectví (patriotismus) je společensko-politický postoj vycházející z emotivního kladného a podpůrného postoje jednotlivců či skupin k 'otčině' (latinsky patria, řecky patrida). 'Otčinou' (či 'domovinou') může být oblast nebo město, obvykle se jí však míní národ nebo národní stát, 'vlast', patriotismus pak lze ztotožňovat s 'vlastenectvím'.